Οι σχέσεις μεταξύ των γνωστικών λειτουργιών στην πολλαπλή σκλήρυνση Ψ#Α Γ#Σ Γ#Π 05!!

Οι σχέσεις μεταξύ των γνωστικών λειτουργιών στην πολλαπλή σκλήρυνση

ΜΩΡΑΪΤΟΥ Δέσποινα Επικ. Καθ. Γνωστικής Γηροψυχολογίας Α.Π.Θ.
Επικ. Καθ. Γνωστικής Γηροψυχολογίας Α.Π.Θ.