Νοσηλευτική Διαχείριση αντλιών ινσουλίνης και συστημάτων συνεχούς  καταγραφής γλυκόζης 

Νοσηλευτική Διαχείριση αντλιών ινσουλίνης και συστημάτων συνεχούς  καταγραφής γλυκόζης

ΜΠΟΥΛΑΖΕΡΗ Σμαραγδή
RN, ΜSc© στην Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη, Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια Γραφείου Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης για το Διαβήτη,Σκυλίτσειο Γενικό Νοσοκομείο Χίου