“Νεώτερα καπνικά προιόντα. Είναι πράγματι μειωμένου κινδύνου”Γ#Π 10!! Γ#Π 15!! Ψ#Α

“Νεώτερα καπνικά προιόντα. Είναι πράγματι μειωμένου κινδύνου”

ΡΙΧΤΕΡ Δημήτριος MD FESC FAHA Διευθυντής Β Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών
MD FESC FAHA Διευθυντής Β Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών