Κύηση & Αλλεργία: Τι αλλάζει στη φαρμακευτική αγωγή της ασθενούς;  

Κύηση & Αλλεργία: Τι αλλάζει στη φαρμακευτική αγωγή της ασθενούς;  

ΤΖΕΛΗ Κασσιανή
Πλωτάρχης Ιατρός-Αλλεργιολόγος, Επιμελήτρια Αλλεργιολογικού Τμήματος, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών,Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ»