Κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα CTCs στον καρκίνο του μαστού Κ#Σ Γ#Π 26!! Γ#Π 15!!

Κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα CTCs στον καρκίνο του μαστού

ΞΕΝΙΔΗΣ Νικόλαος Παθολογος-Ογκολογος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιακή Ογκολογικη Κλινικη Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Παθολογος-Ογκολογος Διδάκτωρ πανεπιστημίου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιακή Ογκολογικη Κλινικη Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης