Κριτήρια χειρουργικής αντιμετώπισης λειομυώματος στην αναπαραγωγική ηλικία ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Χ#Ε Γ#Π 18!!

Κριτήρια χειρουργικής αντιμετώπισης λειομυώματος στην αναπαραγωγική ηλικία ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΔΕΛΚΟΣ Δημήτριος Ακαδημαϊκός Υπότροφος Γ΄ Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική ΑΠΘ Θεσσαλονίκη
ΔΕΛΚΟΣ Δημήτριος Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Ακαδημαϊκός Υπότροφος Γ΄ Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική ΑΠΘ Θεσσαλονίκη