Κλινική Εκτίμηση και Αξιολόγηση Θυρεοειδικής Οφθαλμοπάθειας

Κλινική Εκτίμηση και Αξιολόγηση Θυρεοειδικής Οφθαλμοπάθειας

Dr ΜΠΟΜΠΟΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος FEBO Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας Γ’ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ