«Κλινικές και θεραπευτικές προκλήσεις στην ΧΑΠ» Πρόοδος νόσου-τελικό στάδιο-Χειρισμοί Γ#Π 01!! Γ#Π 15!! Ν#Η

«Κλινικές και θεραπευτικές προκλήσεις στην ΧΑΠ» Πρόοδος νόσου-τελικό στάδιο-Χειρισμοί

ΧΕΙΛΑΣ Γεώργιος
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ,Πνευμονολόγος – Επιμελητής Α’, 5η Πνευμονολογική Κλινική – Γ.Ν.Ν.Θ.. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Αθήνα