Κατευθυντήριες οδηγίες ESC για την Αντιμετώπιση της Οξεία Πνευμονικής Εμβολής    ESC γGuidelines on management of acute pulmonary embolism  

Κατευθυντήριες οδηγίες ESC για την Αντιμετώπιση της Οξεία Πνευμονικής Εμβολής    ESC γGuidelines on management of acute pulmonary embolism 

ΧΡΗΣΤΟΥ Σήλια
Ειδικευόμενη Πνευμονολογίας Πνευμονολογικό Τμήμα ΕΣΥ – ΓΝΘ ”Γ. Παπανικολάου”,Θεσσαλονίκη