Καρκίνος Πνεύμονα Διαθερμική Κατάλυση Πνευμονικών Μεταστάσεων 

Καρκίνος Πνεύμονα Διαθερμική Κατάλυση Πνευμονικών Μεταστάσεων

ΘΑΝΟΣ Λουκάς
Συντονιστής Διευθυντής Τμήματος Ιατρικής Απεικόνισης Και Επεμβατικής Ακτινολογίας “Σωτηρια”, Αθήνα