Καρδιαγγειακό  & Νεώτερα Αντιδιαβητικά  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Καρδιαγγειακό  & Νεώτερα Αντιδιαβητικά  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ Παναγιώτης
επίκουρος καθηγητής, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική – Μονάδα Έρευνας & Διαβητολογικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.Ν.Α. Η ΕΛΠΙΣ