Θυρεοειδική Οφθαλμοπάθεια Γ#Π 12!! Γ#Π 09!!

Θυρεοειδική Οφθαλμοπάθεια

ΧΑΛΚΙΑΣ Ευθύμιος ειδικευόμενος Οφθαλμολογίας Α’ Οφθαλμολογική Κλινική Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη
ΧΑΛΚΙΑΣ Ευθύμιος ειδικευόμενος Οφθαλμολογίας Α’ Οφθαλμολογική Κλινική Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη