Θεραπευτικός Αλγόριθμος στους Ασθενείς με NET Μέτριας Διαφοροποίησης Κ#Σ Γ#Π 15!! Γ#Π 09!!

Θεραπευτικός Αλγόριθμος στους Ασθενείς με NET Μέτριας Διαφοροποίησης

ΤΣΩΛΗ Μαρίνα Ακαδημαϊκός Υπότροφος EKPA-LAIKO ENETS CENTER OF EXCELLENCE ΕΚΠΑ Ιατρική Σχολή A” προπαιδευτική Παθολογική Κλινική - Ενδοκρινολογικό Τμήμα Αθήνα
Ακαδημαϊκός Υπότροφος EKPA-LAIKO ENETS CENTER OF EXCELLENCE ΕΚΠΑ Ιατρική Σχολή A” προπαιδευτική Παθολογική Κλινική – Ενδοκρινολογικό Τμήμα Αθήνα