Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Τριπλά αρνητική νόσος Υπάρχουν υπο ομάδες ασθενών? Κ#Σ Μ#Σ Γ#Π 15!! Γ#Π 18!!

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Τριπλά αρνητική νόσος Υπάρχουν υπο ομάδες ασθενών

ΛΙΑΝΟΣ Ευάγγελος Επιμελητἠς Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ Πειραιάς
Επιμελητἠς Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ Πειραιάς