Η προσωπική Ενδυνάμωση ως Απάντηση στη Διαχείριση εργασιακών Δυσκολιών Ψ#Α Γ#Π Ν#Η

Η προσωπική Ενδυνάμωση ως Απάντηση στη Διαχείριση εργασιακών Δυσκολιών

ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ Ευσταθία Νοσηλεύτρια ΤΕ RN Msc Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας του τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μονάδα Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης ΟΚΑΝΑ Ρόδου ΦΤΑΚΑ Μαρία Ψυχολόγος Στέλεχος Πρόληψης Κ.Π. Δίοδος
Νοσηλεύτρια ΤΕ RN Msc Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας του τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μονάδα Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης ΟΚΑΝΑ Ρόδου ΦΤΑΚΑ Ψυχολόγος Στέλεχος Πρόληψης Κ.Π. Δίοδος