Η λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας του Αλκοολογικού Ιατρείου στην πράξη Γ#Π 10!! Γ#Π 15!! Μ#Ν

Η λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας του Αλκοολογικού Ιατρείου στην πράξη

ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ Μαίρη MD PhD FEBGH Διευθύντρια ΕΣΥ Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΠαΓΝ Ηράκλειο
MD PhD FEBGHΔιδάκτωρ πανεπιστημίου Διευθύντρια ΕΣΥ Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΠαΓΝ Ηράκλειο