Η Γενετική στη Διάγνωση του Καρκίνου:  Η Αξιολόγηση της Γενετικής Συμβουλευτικής

Η Γενετική στη Διάγνωση του Καρκίνου:  Η Αξιολόγηση της Γενετικής Συμβουλευτικής

ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ Εμμανουήλ
Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής- Γενετικής ,Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ,Αθήνα