Η ατελής βλάβη Νωτιαίου Μυελού η άσκηση και η ικανοποίηση του ατόμου κατά το πέρασμα της ζωής Α#Η Γ#Π 05!! Γ#Π 15!! Γ#Π 20!!

Η ατελής βλάβη Νωτιαίου Μυελού η άσκηση και η ικανοποίηση του ατόμου κατά το πέρασμα της ζωής

ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Μανώλης Φυσίατρος Επιστημονικός Υπεύθυνος Κέντρου Αποκατάστασης “Ευεξία”Θεσσαλονίκη
Φυσίατρος Επιστημονικός Υπεύθυνος Κέντρου Αποκατάστασης “Ευεξία”Θεσσαλονίκη