Η άνοια στην καθημερινή κλινική πρακτική μέσα από παραδείγματα Περιστατικό ΠΓΝ Ηρακλείου Ψ#Α Γ#Π 16!! Γ#Π 15!!

Η άνοια στην καθημερινή κλινική πρακτική μέσα από παραδείγματα Περιστατικό ΠΓΝ Ηρακλείου

ΤΣΙΒΕΡΔΗΣ Ιωάννης MD PhDc Ειδικευόμενος Νευρολογικής Κλινικής ΠΓΝ Ηρακλείου Κρήτη
ΤΣΙΒΕΡΔΗΣ ΙωάννηςMD PhDc υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ειδικευόμενος Νευρολογικής Κλινικής ΠΓΝ Ηρακλείου Κρήτη