Εφαρμογή των φαρμακοεπιδημιολογικών μελετών Γ#Π 10!! Γ#Π 15!!

Εφαρμογή των φαρμακοεπιδημιολογικών μελετών

ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ιωάννης MPharm Msc MPH Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Δ.Π.Θ.
MPharm Msc MPH Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Δ.Π.Θ.
Senior Director Head of Global GI Payer Value and Patient Access
Takeda Pharmaceuticals International AG