Επεμβατική Ακτινολογία στο Μυοσκελετικό Σύστημα Ο#Η Γ#Π 04!! Γ#Π 15!! Γ#Π 24!!

Επεμβατική Ακτινολογία στο Μυοσκελετικό Σύστημα

ΤΖΑΒΟΥΛΗΣ Δημήτριος Επεμβατικός Ακτινολόγος Διευθυντής Τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών Επιμελητής Επεμβατικός Ακτινολόγος Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ Αθήνα
Επεμβατικός Ακτινολόγος Διευθυντής Τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών Επιμελητής Επεμβατικός Ακτινολόγος Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ Αθήνα