Επεμβατικές Μέθοδοι Προγεννητικής Διάγνωσης Κ#Η Β#Α

Επεμβατικές Μέθοδοι Προγεννητικής Διάγνωσης

ΠΕΤΟΥΣΗΣ Σταμάτιος Λγος ΥΙ ΜD MSc PhD Ειδικευόμενος Ιατρός Μαιευτικής-Γυναικολογίας Γ΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.
Λγος ΥΙ ΜD MSc PhD Διδάκτωρ πανεπιστημίου Ειδικευόμενος Ιατρός Μαιευτικής-Γυναικολογίας Γ΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.