Επείγουσα Διέγερση Ωοθηκών -Διπλή Διέγερση Σε Ογκολογικές Ασθενείς

Επείγουσα Διέγερση Ωοθηκών -Διπλή Διέγερση Σε Ογκολογικές Ασθενείς

ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ Φώτιος
Μαιευτήρας Γυναικολόγος ,Fivi Fertility and IVF Center ,Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης