Επαναλαμβανόμενη αποτυχία εμφύτευσης: Πολυδιάστατη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση Κ#Η Γ#Π

Επαναλαμβανόμενη αποτυχία εμφύτευσης: Πολυδιάστατη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση

ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ Νίκος
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας –Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Διευθυντής Παν. Μ/Γ Κλινικής Δ.Π.Θ, Αλεξανδρούπολη