Εντεροπαθητική Αρθρίτιδα Μια νόσος στο κενό μεταξύ ειδικοτήτων   Γ#Π 04!! Γ#Π 03!! Γ#Π 25!! Γ#Π 26!!

Εντεροπαθητική Αρθρίτιδα Μια νόσος στο κενό μεταξύ ειδικοτήτων

ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ Χάρης
Επίκουρος Καθηγητής Ρευματολογίας ,Τμήμα Ιατρικής ,Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης