Ελεγχος Αντισωμάτων μετά τον Εμβολιασμό για SARS-CoV-2 σε Γενικό Πληθυσμό και σε Ανοσοκατασταλμένους Γ#Π 13!! Γ#Π 10!! Γ#Π 25!! Γ#Π 26!!

Ελεγχος Αντισωμάτων μετά τον Εμβολιασμό για SARS-CoV-2 σε Γενικό Πληθυσμό και σε Ανοσοκατασταλμένους

ΤΕΡΠΟΣ Ευάγγελος
Καθηγητής Αιματολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ