ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 3D 4D ColorPower Doppler Ελαστογραφία στην απεικόνιση του μαστού Μ#Σ Κ#Σ Γ#Π 15!!

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 3D 4D ColorPower Doppler Ελαστογραφία στην απεικόνιση του μαστού

Dr. ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος Διευθυντής Ακτινολογικού Τμήματος Διαγνωστικού Κέντρου ΠΛΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Διευθυντής Ακτινολογικού Τμήματος
Διαγνωστικού Κέντρου ΠΛΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη