Δοσιμετρία και σχεδιασμός θεραπείας στην πυρηνική ιατρική Αναγκαιότητα και διαθέσιμη τεχνολογία  Κ#Σ Γ#Π 15!! Γ#Π 23!!

Δοσιμετρία και σχεδιασμός θεραπείας στην πυρηνική ιατρική Αναγκαιότητα και διαθέσιμη τεχνολογία 

Dr ΜΑΚΡΙΔΟΥ Αννα
Ακτινοφυσικός,Προϊσταμένη T.I.Φ ΑΝ «Θεαγένειο»,Θεσσαλονίκης