Δοσιμετρία και σχεδιασμός θεραπείας στην πυρηνική ιατρική .Βαθμονόμηση και Προετοιμασία των Συστημάτων και των Διαδικασιών Κ#Σ Γ#Π 15!! Γ#Π 23!!

Δοσιμετρία και σχεδιασμός θεραπείας στην πυρηνική ιατρική .Βαθμονόμηση και Προετοιμασία των Συστημάτων και των Διαδικασιών

ΖΟΓΛΟΠΙΤΟΥ Λυδία
Φυσικός Ιατρικής ,Ακτινοφυσικός, ΑΝ «Θεαγένειο»,Θεσσαλονίκης