Δοκιμασία ανάκλισης ή εμφυτεύσιμη συσκευή παρακολούθησης ρυθμού; Ε#Α Γ#Π Ο2!! Γ#Π 15!!

Δοκιμασία ανάκλισης ή εμφυτεύσιμη συσκευή παρακολούθησης ρυθμού

ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γεώργιος Καρδιολόγος Αρρυθμιολόγος Προϊστάμενος Αρρυθμιολογικού Εργαστηρίου 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας Αθήνα
Καρδιολόγος Αρρυθμιολόγος Προϊστάμενος Αρρυθμιολογικού Εργαστηρίου 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας Αθήνα