ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΑΣ

ΤΣΟΛΑΚΗ Μάγδα
MD, PhD,Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Θεολόγος, Καθηγήτρια, ΑΠΘ,Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας νόσου Alzheimer,Συντονίστρια του εργαστηρίου Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων, ΚΕΔΕΚ,Ιδρύτρια και τ.Διευθύντρια Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών «Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα»,Θεσσαλονίκη