Διαγενεακή Μάθηση και Διαγενεακή Εκπαιδευση Σύντομη Ανασκόπηση του ΠεδΙου με Εστίαση σε Διαγενεακές Παρεμβασεις στην Ανοια Γ#Σ Γ#Π 08!! Γ#Π 16!! Ν#Η

Διαγενεακή Μάθηση και Διαγενεακή ΕκπαΙΔευση Σύντομη Ανασκόπηση του ΠεδΙου με Εστίαση σε Διαγενεακές ΠαρεμβΑσεις στην Ανοια

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Ελένη Υποψήφια Διδάκτωρ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου ΙωαννΙνων
ΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Ελένη Δίπλωματουχος Νηπιαγωγος της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ΘεσσαλονίκηΥποψήφια Διδάκτωρ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου ΙωαννΙνων Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση στη Διοίκηση και Εκπαίδευση Μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Alzheimer.