Διέγερση ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές πήξης σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς με COVID-19 H1N1 και βακτηριακή σήψη Γ#Π 07!! Γ#Π 13!! Γ#Π 15!! Γ#Π 25!!

Διέγερση ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές πήξης σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς με COVID-19 H1N1 και βακτηριακή σήψη

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ Γ.Ν.Ν.Θ. Η ΣΩΤΗΡΙΑ Αθήνα
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ Γ.Ν.Ν.Θ. Η ΣΩΤΗΡΙΑ Αθήνα