Διάκριση παθολογικού από φυσιολογικό ΗΚΓ στην αθλητιατρική.Ποιός χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση; Distinction of pathological from normal ECG in sports medicine Who needs further investigation? Α#Η Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

Διάκριση παθολογικού από φυσιολογικό ΗΚΓ στην αθλητιατρική.Ποιός χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση; Distinction of pathological from normal ECG in sports medicine Who needs further investigation?

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Αστέριος, (DELIGIANNIS Asterioς)
Καρδιολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Αθλητιατρικής ΑΠΘ CARDIOLOGIST EM. PROFESSOR OF SPORTS MEDICINE, Θεσσαλονίκη,GREECE