Δερματικές εκδηλώσεις συστηματικών νοσημάτων σε νοσηλευόμενους στην παθολογική κλινική Δερματικές εκδηλώσεις συστηματικών νοσημάτων σε νοσηλευόμενους στην παθολογική κλινική

Δερματικές εκδηλώσεις συστηματικών νοσημάτων σε νοσηλευόμενους στην παθολογική κλινική

ΤΡΟΝΤΖΑΣ Ιωάννης Ειδικευόμενος Παθολογίας Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική κλινική ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία Αθήνα
Ειδικευόμενος Παθολογίας Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική κλινική ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία Αθήνα