Δερματικές εκδηλώσεις ενδοκρινολογικών νοσημάτων 

Δερματικές εκδηλώσεις ενδοκρινολογικών νοσημάτων 

ΤΣΟΤΡΑ Κυριακή
Παιδίατρος Β΄Παιδιατρική Κλινική Νοσοκομείο Παίδων” Π & Α. Κυριακού , Αθήνα “Μετεκπαίδευση στην Παιδιατρική Δερματολογία