Δίκτυο Αλκοολογίας Η εμπειρία της Κρήτης Ένα παράδειγμα συνεργασίας εθελοντών και επαγγελματιών υγείας Γ#Π 10!! Γ#Π 03!! Ψ#Α Μ#Ν

Δίκτυο Αλκοολογίας Η εμπειρία της Κρήτης Ένα παράδειγμα συνεργασίας εθελοντών και επαγγελματιών υγείας

ΜΟΥΖΑΣ Ιωάννης Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστήμιο Κρήτης Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστήμιο Κρήτης Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.