Δίκτυο Αλκοολογίας. Αλκοολογικό ιατρείο ΠΑΓΝ Ηρακλείου Ψ#Α Γ#Π 10!! Γ#Π 15!!

Δίκτυο Αλκοολογίας. Αλκοολογικό ιατρείο ΠΑΓΝ Ηρακλείου

ΜΟΥΖΑΣ Ιωάννης Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστήμιο Κρήτης Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστήμιο Κρήτης Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.