Γυναίκα αθλήτρια και καρδιακή λειτουργία Α#Η Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

Γυναίκα αθλήτρια και καρδιακή λειτουργία

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Γεώργιος Καρδιολόγος MD FESC PhD Διδάκτωρ EKΠA Αθήνα Ειδικός Αθλητικής Καρδιολογίας St George’s Univ Hosp London UK
Καρδιολόγος MD FESC PhD Διδάκτωρ EKΠA Αθήνα Ειδικός Αθλητικής Καρδιολογίας St George’s Univ Hosp London UK