ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: το Παρόν & το Μέλλον GENE THERAPY: NOW & THE FUTURE

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: το Παρόν & το Μέλλον GENE THERAPY: NOW & THE FUTURE

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, Constantine A. Stratakis,
MD, D(med)Sci, PhD (hc),CSO, ELPEN, Inc. & Director, Research Institute, Athens, Greece,Director of Research, Human Genetics & Precision Medicine, FORTH (ITE), Heraklion, Greece,(ret) Scientific Director & Senior Investigator, NICHD, NIH, Bethesda, MD, USA