Βρουκέλλωση Προβλήματα και προβληματισμοί από την σκοπιά του Κτηνιάτρου Γ#Π 15!! Γ#Π 19!!

Βρουκέλλωση Προβλήματα και προβληματισμοί από την σκοπιά του Κτηνιάτρου

ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ Αχιλλέας Κτηνίατρος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κτηνίατρος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης