ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΑΣ PLASMA BIOMARKERS IN DEMENTIA DIAGNOSIS Ψ#Α Γ#Π 05!! Γ#Π 08!! Γ#Π 16!! Γ#Π 26!!

ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΑΣ PLASMA BIOMARKERS IN DEMENTIA DIAGNOSIS

ΤΣΑΝΤΖΑΛΗ Ιωάννα Ioanna Tsantzali Neurology Resident 2nd Department of Neurology “Attikon” University General Hospital Athens Greece
ΤΣΑΝΤΖΑΛΗ Ιωάννα Ειδικευόμενη Β Νευρολογική κλινικη ΕΚΠΑ Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ Αθήνα Ioanna Tsantzali Neurology Resident 2nd Department of Neurology “Attikon” University General Hospital Athens Greece