Ασθενείς με υψηλή EDSS Γ#Π 05!! Γ#Π 15!!

Ασθενείς με υψηλή EDSS

ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ Παναγιώτης Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής Ιατρείο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Ευαγγελισμός - Πολυκλινική - Οφθαλμιατρείο Αθήνα
Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής Ιατρείο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Ευαγγελισμός – Πολυκλινική – Οφθαλμιατρείο Αθήνα