Ασθενείς με καρκίνο και διατήρηση της γονιμότητας:   Χρήσιμο, εφικτό  ή παρηγορητικό;  

Ασθενείς με καρκίνο και διατήρηση της γονιμότητας:   Χρήσιμο, εφικτό  ή παρηγορητικό;  

ΠΑΠΑΧΑΡΙΤΟΥ Σταμάτης
Βιολόγος Αναπαραγωγής, MSc, Δρ Ιατρικής ΑΠΘ, ,Διευθυντής εργαστηρίου ανάλυσης και κρυοσυντήρησης σπέρματος, Θεσσαλονίκη / Λάρισα