ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ Διαστρωμάτωση κινδύνου για αιφνίδιο θάνατο σε ενήλικες ασθενείς με ασυμπτωματική προδιέγερση Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ Διαστρωμάτωση κινδύνου για αιφνίδιο θάνατο σε ενήλικες ασθενείς με ασυμπτωματική προδιέγερση

ΣΙΔΕΡΗΣ Σκεύος Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών
Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών