Από την οξεία πνευμονική εμβολή στη χρόνια θρομβοεμβολική νόσο.Χ#Ε Γ#Π 02!! Γ#Π 01!! Γ#Π 07!! Γ#Π 15!! Γ#Π 26!!

Από την οξεία πνευμονική εμβολή στη χρόνια θρομβοεμβολική νόσο

ΦΕΛΟΥΚΙΔΗΣ Χρήστος
Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Α’ Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη