Απεικόνιση DCIS και σημάδια Ενδεικτικά επιθετικότητας   DCIS imaging and signs Indicative of aggressiveness

Απεικόνιση DCIS και σημάδια Ενδεικτικά επιθετικότητας   DCIS imaging and signs Indicative of aggressiveness

ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ Ηρώ Ιro Μouchtouri
MBBS, MSc, BSc, radiologist, HEAD OF BREAST RADIOLOGY HENRY DUNANT HOSPITAL, ATHENS