Αντιμετωπίζοντας την  πανδημική κρίση: COVID-19: H αντίδραση της ΕΕ στις οικονομικές επιπτώσεις

Αντιμετωπίζοντας την  πανδημική κρίση: COVID-19: H αντίδραση της ΕΕ στις οικονομικές επιπτώσεις

ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Ζαχαρούλα
RN, MCs Νοσηλεύτρια, • Σχης (ΥΝ) ε.α. ,Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας, Αθήνα