Αναπαράσταση εικόνας. Από ασπρόμαυρα bitmap γραφικά σε έγχρωμα γραφικά σε LED οθόνη μικροϋπολογιστή Raspberry Π#Η

Αναπαράσταση εικόνας. Από ασπρόμαυρα bitmap γραφικά σε έγχρωμα γραφικά σε LED οθόνη μικροϋπολογιστή Raspberry

ΔΡΙΤΣΑΣ Δημήτριος – Αδαμάντιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Θεσσαλονίκη
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Θεσσαλονίκη