Αναγνώριση και Διαχείριση των Διατροφικών Διαταραχών σε Παιδιά και Εφήβους Ψ#Α Δ#Δ Γ#Π 17!! Γ#Π 8!!

Αναγνώριση και Διαχείριση των Διατροφικών Διαταραχών σε Παιδιά και Εφήβους

ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ Ειρήνη
Παιδίατρος MD, PhD Συνεργάτης Τμήματος Ενδοκρινολογικού-Αύξησης και Ανάπτυξης Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα